Nyhedsbrev 2017

Marked med kunst og kunsthåndværk den 10. og 11. november 2018
 
Den 11. og 12. november 2017 afholdes marked med kunst og kunsthåndværk på Kiers Gaard. Der vil kunnes opleves stande med kunst og kunsthåndværk,- jazzmusik,- og cafe, hvor der kan købes mad og drikke.

 

 
 
Udstilling i Østershuset med kunst og kunsthåndværk 
Søndergade 12 6280 Højer
 
d. 21. juni til 25. juni 2017
Åbent fra 11.00- 17.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling den 8.maj 2017 klokken 19.00 2017
På Kiers Gaard
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af april-måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Godkendelse af regnskab.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5) Valg til bestyrelsen.

Næstformand Else Lysgaard er på valg

6) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Birgitte Valentin er på valg

Kurt Schmidt er på valg

Valg af ekstern kasere, Bodil Lundby er på valg og ønsker ikke genvalg

7) Valg af revisor.

8) Behandling af indkomne forslag.

9) Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent og været medlem i minimum 3 måneder, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

 

 

Nyhedsbreve og historik  
 
 
 
Referat af ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2015
 
På mødet gennemgik Asger Petersen vedtægtsændringerne. Ændringerne blev vedtaget uden indsigelser fra de fremmødte.
De nye vedtægter kan læses under vedtægter på hjemmesiden.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtægtsændringer
Ekstra ordinær generalforsamling
 
Den 11. maj 2015 klokken 19.00
I Laden i Mellemgade Højer
 
 
 

 

 
 
 
Generalforsamling
tirsdag den 22. april 2014
kl. 19.30.
på Kulturcentret Kiers Gaard.
 

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Godkendelse af regnskab.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5) Valg til bestyrelsen.

6) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

7) Valg af revisor.

8) Behandling af indkomne forslag.

9) Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent og været medlem i minimum 3 måneder, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

 

Den nuværende bestyrelse er:

Formand: Malene Hansen

Næst formand: Aase Lene Lysgaard

Kasser: Morten Overgaard, ønsker ikke at stille op igen.

Supplanter: Else Lysgaard og Dina Rosendahl. Begge er på valg.

Revisor: Jytte Lysgaard.

 

 
 
 
 
 
 
 
Nyhedsbrev den 15. september 2013

Vi kan byde 8 kunstnere og kunsthåndværkere velkommen som aktivt medlem af Højer Kunst og Kultur. Vi glæder os over, at så mange er blevet optaget.

Alle medlemmerne bor i 6280 Højer.

Følgende er blevet antaget:

  • Jane Boes
  • Pernille Bejer
  • Bodil Lundby
  • Hanne B. Sönnichsen
  • Jytte Lysgaard
  •  Marianne Højmark
  •  Aase Lene Lysgaard Madsen
  •  Malene Hansen

Vi håber selvfølgelig at der løbende vil komme flere ansøgere, så medlemstallet kan vokse. 

Vi kan også fortælle at Foreningen har fået bevilliget 31.500 kr. fra Landdistrikspuljen til foreningens Kunst og kunsthåndværkermarked lørdag den 2. november 2013.

Vi har næsten programmet på plads til Kunst og kunsthåndværkermarkedet. I kan få et lille indblik i hvad der sker af forskellige spændende ting på dagen. Læs denne omtale:

Officiel åbning af Tønder Kulturuge 2013

Lørdag den 2. november fra kl. 10 - 16 på Kulturcentret Kiers Gaard

Deltag i et brag af en fest og få et væld af oplevelser, når Højer inviterer til officiel åbning af Tønder Kulturuge 2013!

Kulturugen skydes officielt i gang af Borgmester Laurids Rudebeck og formand for Landdistriktsudvalget Finn Hansen.

Derefter kan du blandt andet opleve kunst- og kunsthåndværkermarked med danske og tyske kunstnere og kunsthåndværkere. Der vil være smykkekunstnere, malere, stenskulptører, pottemagere og keramikere.

Tønder Kulturskole afholder 3 forskellige workshops for børn og unge, hvor de selv kan prøve kræfter med forskellige kunsthåndværk.

Der kommer opvisning med fårehunde og en udendørs skulptur event med kunstneren Mogens Davidsen.

Du kan høre jazz og få lidt godt til ganen.

Der er lagt i ovnen til en begivenhedsrig dag med masser af oplevelser og indtryk – KOM OG VÆR MED!

Med venlig hilsen

Malene Hansen 

 
 
 
Nyhedsbrev den 22. juli 2013 
Vi har fået et nyt bestyrelsesmedlem i Højer Kunst og Kultur. Vi vil derfor byde Morten Overgaard velkommen i bestyrelsen. Morten Overgaard bor i Højer by sammen med sin kone og sine to børn.
Nini Duncan har trukket sig ud af bestyrelsen pga. der er kommet nye spændende projekter ind i hendes liv.

Håber i alle nyder den danske sommer.
 
Mange sommer hilsner
 
Malene Hansen
Formand
 
Nyhedsbrev den 23. juni 2013
 
Gode Nyheder!!
Foreningens projekt "Fokus på kunst og kultur i 6280 Højer" er blevet behandlet på LAG Tønders bestyrelsesmøde i denne uge og vi kan med stor glæde fortælle at projektet blev positivt modtaget af bestyrelsen og kom igennem nåleøjet og fik tilsagn. Næste fase er at ministeriet skal godkende projektet.... vi krydser fingre !!!
 
Nyhedsbrev den 15. juni 2013
 
Hej alle sammen
Jeg kan med glæde fortælle, at vi nu har fået tilsagn fra den 3. censor. Foreningens tredje censor hedder Svend Gram.
Jeg har fundet flg. omtale:
”Svend Gram markerer sig stærkt blandt den nye generation af danske kunstnerne med sine altid let genkendelige malerier af dyrelignende figurer i farvemættede landskabsabstraktioner. Et altid nærværende element i SG´s malerier er den subtile brug af farve og stoflighed gerne iblandet stiliserede mønstre eller symboler hvilket giver billederne et både ultramoderne og tidløst præg.

Svend Gram udtaler følgende om sin kunst;
Der er en vedvarende interesse for mønstre og væsener i forskellige følelsesmæssige tilstande, men der er ingen gemte beskeder eller skjulte dagsordener i mine billeder. Måske kommer idéerne fra de daglige omgivelser og måske fra de flygtige nordlige somre, elller skrøbelige patinaer på ældede overflader finder vej til mine malerier men det er sker ikke direkte og ikke med overlæg det er mere en understrøm der danner grobund for maleprocessen.
Der er selvfølgelig en intention eller frøen til en ide når jeg starter, men det bliver hurtigt billedet der overtager styringen, således at det er maleriets krav jeg forsøger at finde løsninger på. Jeg arbejder med mange lag af tyk og tynd farve, der kan være børstet, løbet, gnedet, laseret eller spartlet hen over flader ofte med megen tekstur. Disse forskellige malemetoder anvendt over tid med mange lag gør at maleriet også får tilført en tidsdimesion som gør det interessant ikke bare ved første øjekast men også over tid.

Svend Gram, f. 1967
Født i Kolsnap, Sønderjylland. Han er uddannet på Kunsthøjskolen i Holbæk i 1994 og som grafiker blev han uddannet i 1996-99 i Haderslev, hvor han stadig bor. Svend Gram har udstillet talrige steder, bl.a. på Kulturhuset Bispen, Haderslev i 2005 og 2007, i TV-Syd Syd, Kolding i 2006 og i 2008 arrangerer Haderslev Kunstforening en stor seperatustilling på Haderslev rådhus.”
Kig forbi på vores website: http://www.egonreje.dk/ og tjek Svend Grams vidunderlige billeder ud.

 

 

Nyhedsbrev den 13.06.2013

Hej alle sammen
Vi synes lige, at vi ville fortælle lidt omkring hvad vi går og har gang i.
Vi har sagt ja til, at stå for åbningen af Kultur Ugen i år, der skal afholdes på:
Kulturcentret Kiers Gaard lørdag den 2. november 2013 fra kl. 10 – 16.
Åbningen bliver et Kunst- og kunsthåndværkermarked, hvor vi vil invitere kunstnere og kunsthåndværkere fra region Syd Danmark samt Tyske kunstnere og kunsthåndværkere. Vi har fyldt programmet ud med forskellige aktiviteter såsom: jazz-musik, workshop, happening, fårehyrde opvisning og cafe´ med smag af vadehavet. Programmet er ikke helt færdigt, i vil løbende høre mere nyt og modtage invitation til deltagelse.


Tilmelding til kunst- og kunsthåndværkermarkedet vil snart blive sendt ud.
Vi har den 10.06.13 søgt LAG-midler, til foreningens projekt: ”Fokus på kunst og kultur i 6280 Højer”, som vi forestiller os skal være et tilbagevendende arrangement hvert år. Nu venter vi spændt på svar, vi håber projektet bliver positivt modtaget.
En lille påmindelse!! Der er ansøgningsfrist for aktiv- medlemskab den 15. juni 2013. Vi glæder os til at få nogle medlemmer i foreningen.


Vi kan fortælle at vi har lavet aftale med 2 censorer og mangler at få tilsagn fra den 3 censor. Vi kan fortælle at følgende 2 personer har sagt ja til at være censor:
1. Tekstil design: Gry Aalling. Læs mere om Gry Aalling på: www.gryaalling.dk
2. Keramik: Janice Hunter: læs mere om Janice Hunter på: www.janicehunter.dk

Bliv også venner med os på Facebook: Højer kunst og kultur


Vi håber i vil bakke op omkring foreningen og glæder os til at høre fra jer.


Mange hilsner
Aase Lene og Malene

 

 

Nyhedsbrev 24. april 2013

Kære

kunstnere, kunsthåndværkere samt kunst og kultur interesserede

Nu er vi klar til at modtage indmeldelser i foreningen.

I menuen her på siden kan I læse om hvordan i tilmelder jer,- når vi har modtaget jeres indmeldelse sender vi en bekræftelse - med oplysninger om indbetaling samt konto nummer.

Vi er i kontakt med censorer som er udøvende kunstnere og kunsthåndværker i andre dele af landet.

Sydbank har oprettet en konto til foreningen og vi har fået tildelt et CVR. nr.

Vi er i gang med en række tiltag, hvor der blandt andet kan nævnes; åbningen af Tønder Kultur Uge på Keirs Gaard, -  og diverse fondsansøgninger til virkeliggørelse af nogle spændende arrangementer.  Hvilke vi vil fortælle om lige så snart vi har detaljerne på plads.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Malene Hansen, Aase-Lene Lysgaard Madsen og Nini Duncan