Ghita Svensen

Nini Duncan skriver:
Det er marsklandets enkle linier og fantastiske lys, der er udgangspunktet for Ghitas kreativitet. Uanset hvilken kunstnerisk gren hun beskæftiger sig med – maleri, grafik, keramik, bronze – kommer denne musiske enkelthed til udtryk i værkerne. Ikke underligt, for Ghitas Svensen er født og opvokset i marsklandet, og har valgt at bo i en af de gamle fredede marskgårde i landsbyen Højer.
Man kan i Ghitas arbejder se en enkel krøllestreg som bliver til en flok får i et grafisk blad, til andre tider er det slusens karakteristiske silhuet som bliver anet i de poetiske malerier, og marskens mennesker skildres med ynde og indsigt i de støbte figurer. Maleriet et det primære udtryksmiddel, og i det mestrer hun lyset på en måde så man forstår at uden mørke – intet lys.
Ghita Svensen har udstillet i indland og udland – og har blandt andet udført udsmykningsopgaver for: Statens Institut for Folkesundhed i København, Mommark Handelsskole på Als, Kommunedata i Odense, VUC Ribe, RGW på Rømø og DR Syd.

www.ghitas.dk